Yrityksen personal trainer – mikä ihme se on?

Kirjoittaja Jukka Walliander | 19.11.2019

Mitä personal trainer oikein tarkkaan ottaen tekee ja miten se liittyy yrityksiin?

Tavallisesti puhutaan yksilöiden kunnon kohottamisesta ja tällöin kaikki lähtee tavoitetilan määrittelystä, tavoitteesta joka halutaan saavuttaa. Haluaako asiakas pudottaa painoa, päästä rantakuntoon, juosta maratonin, kohentaa yleisesti oloaan vai kenties jotain muuta. Seuraavaksi määritellään nykytilanne kuntotestin avulla, jonka jälkeen personal trainer laatii asiakkaalle räätälöidyn suunnitelman, jolla määriteltyä tavoitetta lähdetään metsästämään.

Personal trainer ei kuitenkaan lopeta vielä tähän, vaan hän jatkaa asiakkaansa rinnalla koko muutosmatkan. Hän opastaa laitteiden käytössä, opettaa liikeradat, kannustaa heikkoina hetkinä ja elää asiakkaansa rinnalla koko muutosprosessin.

Mitä personal trainer sitten yritysmaailmassa tarkoittaa ja mitä ihmeen hyötyä sellaisesta voisi olla?

Taas lähdetään liikkeelle tavoitetilasta, yritysmaailmassa se tarkoittaa strategiassa määriteltyä keskipitkän tai pitkän aikavälin maalia. Miten ollaan aikeissa vastata markkinatilanteeseen? Halutaanko kasvaa orgaanisesti vai ollaanko menossa yritysostoksille? Laajennutaanko uusille tuote- tai markkina-alueille vai käydäänkö puolustustaistelua? Onko suunnitelmissa jotain ihan muuta?

Kuntotesti- ja kunto-ohjelmavaiheessa käydään läpi nykyhenkilöstön osaaminen ja suhteutetaan se strategiassa määriteltyihin tavoitteisiin. Kuka toteuttaa suunnitellut toimenpiteet, onko tarvittava osaaminen jo talossa vai täytyykö sitä hankkia ulkopuolelta joko koulutuksena tai rekrytointeina? Onko esimiesten osaaminen tarvittavalla tasolla ja miten puolestaan heitä on tarve tukea, jotta suunnitelmat saadaan lihaksi?

Perinteisesti konsultteja moititaan siitä, että he tulevat kertomaan yritykselle mitä yrityksessä tiedettiin jo ennestään ja jättävät toimenpidesuunnitelmansa pöydälle mojovan laskun viereen. Mikä erottaa yrityksen personal trainerin sitten tällaisesta ”raportti ja karkuun” -konsultista.

Vierellä kulkeminen.

Kyllä yritysjohto useimmiten tietää tuskallisen hyvin mitä yrityksessä pitäisi tehdä, mutta samalla tavoin kaikki tietävät kuinka ”lenkillä pitäisi käydä ja pitäisi syödä terveellisemmin.” He tarvitsevat asioiden toteuttajaa ja mukana kulkevaa kannustajaa.

Yrityksen personal trainer tekee juuri näin.

Kun kunto-ohjelmaa lähdetään toteuttamaan, tarvitaan joku, joka organisoi, toteuttaa, valvoo, analysoi ja raportoi johdolle asioiden edistymisestä.

Konsultin tehtävä ei ole lisätä yritysjohdon tuskaa ja riittämättömyyden tunnetta, vaan auttaa ja kulkea mukana kohti suunnitelmien toteuttamista. Miksi tällaisia palveluntarjoajia ei sitten ole olemassa?

”When all you have is a hammer, everything looks like a nail” (A.Maslow). Jos konsultin osaaminen on kapea-alaista, ei osaamissalkusta löydy apua yrityksen laajaan tarvekenttään.

Onko edes olemassa sellaista konsulttia, jolta löytyy osaamista henkilöstön kehittämiseen ja auttamiseen monipuolisissa haasteissa esimerkiksi strategiaan, analytiikkaan, rekrytointiin, juridiikkaan, valmentamiseen, psykologiaan, työnantajamielikuvaan, uravalmennukseen ja palkitsemiseen liittyvissä kysymyksissä?

On!

#osaajapääoma #henkilöstöstrategia #hrjuridiikka #coaching #hranalytiikka #rekrytointi #työnantajamielikuva

Jukka Walliander
P&P Suomen perustaja ja toimitusjohtaja

Varaa palaveriaika