Tunnetko liiketoimintasi merkittävimmät riskit?

Kirjoittaja Lasse Fredén | 9.9.2021

Yritystoimintaan liittyy aina isoja ja pieniä riskejä, joiden ennakointiin ja hallintaan täytyy panostaa voimakkaasti. Karkeasti ottaen riskit voidaan jakaa yrityksen ulkoisiin ja sisäisiin riskeihin. Ulkoisia riskejä on luonnollisesti paljon enemmän koska ne koskevat monien yritysten osalta esimerkiksi globaaleja markkinoita, asiakkaita, kilpailijoita ja erilaisia yllättäviä kriisejä, kuten nyt viimeisimpänä koronapandemia.

 

Yrityksen sisäiset riskit liittyvät usein esimerkiksi strategiaan, yritysostoihin, kehityshankkeisiin, prosesseihin ja ennen kaikkea johtamiseen ja henkilöstöön. Kaksi viimeksi mainittua ovat vaikeita ennakoida, suunnitella ja mitata. Systemaattisella analysoinnilla ja eri osa-alueiden kartoittamisella voidaan niitäkin riskejä minimoida ja hallita. 

 

Olemme Pleinertilla kehittäneet konseptin, jonka avulla johtamiseen ja henkilöstöön liittyviin riskeihin pystytään varautumaan. Ota yhteyttä niin jutellaan tarkemmin teidän organisaationne tilanteesta ja tarvittaessa toteutetaan veloitukseton arviointi.

 

#johtaminen #riskianalyysi #henkilöstöstrategia #osaajapääoma

Jukka Walliander
P&P Suomen perustaja ja toimitusjohtaja

Varaa palaveriaika