Because your privacy is important for us

Tietosuoja ja rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Pleinert & Partner Finland Oy
2685112-9
Bertel Jungin aukio 5, 02600 ESPOO

Rekisteriasioista vastaa:

Jukka Walliander
Pleinert & Partner Finland Oy

Lisätiedot ja pyynnöt:

helsinki@pleinertpartner.com

Rekisterin käyttötarkoitus

Pleinert & Partner luo ainoastaan tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja projektikohtaisia rekistereitä. Projektin päätyttyä rekisterit aina tuhotaan.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, nykyinen työnantaja ja tehtävä yrityksessä, linkki henkilön Linkedin-profiiliin sekä merkintöjä heidän tavoitettavuudestaan ja halukkuudestaan keskustella ko. tehtävästä. Haussa pitkälle etenevistä ehdokkaista saatetaan luoda haastattelupöytäkirja. Lisäksi henkilön mahdollisesti lähettämiä hakemusasiakirjoja (CV ja hakemuskirje) säilytetään hakuprojektin ajan.

Rekisterin tietolähteet / säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään pääosin Linkedinistä, jossa kaikki tiedot ovat henkilöiden itse sinne syöttämiä ja avoimesti nähtävillä. Ilmoitushakujen yhteydessä kertyy tietoja, joita hakijat itse meille lähettävät. Näiden lisäksi tietoja saattaa kertyä vapaamuotoisten keskustelujen perusteella.

Henkilötietojen luovutukset / säännönmukaiset luovutukset

Pleinert & Partner Finland Oy luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja ainoastaan asiakkailleen ja silloinkin vain heitä koskeviin projekteihin liittyviä tietoja. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten antamia ohjeita.

Rekisterin suojaaminen

Pleinert & Partner Finland Oy:n työntekijät, jotka käyttävät järjestelmää työtehtäviensä hoidossa, rekisteröidään järjestelmän käyttäjiksi ja heille myönnetään roolinsa mukaiset käyttöoikeudet järjestelmään.

Järjestelmän tietokannat ja ohjelmistot ovat palvelun tuottavan yrityksen palvelimilla. Pleinert & Partnerin koneet ovat niihin suorassa, suojatussa yhteydessä. Pleinert & Partner vastaa palvelimilla olevien tietojen suojaamisesta ja varmistamisesta yhdessä palveluntarjoajan kanssa.

Tiedot kerätään ja ne säilytetään tietokannoissa, jotka on suojattu ja jonne pääsevät erikseen määritellyt henkilöt henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Paperimuotoisia asiakirjoja Pleinert & Partner ei vastaanota, käsittele eikä säilytä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity henkilö voi käyttää Henkilötietolain 26§ mukaista tarkastusoikeuttaan esittämällä tätä tarkoittava pyyntö Pleinert & Partner Finland Oy:lle kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä.