Pelkkä lain noudattaminen ei riitä edes puolitiehen

Kirjoittaja Jukka Walliander | 3.2.2020

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (30.3.2007/334) määrittelee hyvin täsmällisesti paljon asioita, joita yli 20 hengen yrityksissä pitää henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa olla ja niitä ovat esimerkiksi:

– Yrityksen henkilöstön rakenne ja -määrä mukaan lukien toteutuneiden määräaikaisten työsopimusten määrä sekä arvio näiden kehittymisestä
– Periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä;
– Yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta;
– Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä;
– Suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt
– ja vielä paljon muuta…

Teoriassa ja käytännössäkin valtavan hyviä ja tärkeitä asioita, mutta nyt käsi sydämelle kaikki näiden suunnitelmien laatimisesta oikeasti vastaavat:

Kuka ne on tehnyt ja miten yrityksen ylin johto on paneutunut niiden laadintaan? Onko suunnitelmien laadinnassa otettu aidosti huomioon yrityksen lähivuosien strategia ja sen vaatimat panostukset vaikkapa henkilöstön osaamisen kehittämiseen?

Omien subjektiivisten havaintojeni ja useiden asioista vastaavien ihmisten kanssa käymieni keskustelujen perusteella uskallan väittää niiden olevan usein tehdyn ”koska sellaiset pitää olla” ja koska suunnitelmien tekemättömyydellä voi olla ikäviä seurauksia.

Tuolla ne on, jos joku kysyy.

Kuitenkin puhutaan yrityksen tulevaisuuden kehityksen kannalta elintärkeistä asioista, kuten esimerkiksi ammattitaitoisen työvoiman hankkimisesta. ”Nordea toteaa, että työvoimapulasta näyttää muodostuvan Suomen talouskasvun merkittävin este.” (Helsingin Sanomat 29.1.2020)

Haluatko, että teidän yrityksenne tärkeimmät suunnitelmat hoidetaan lakisääteisen minimitason mukaisesti, vai olisiko niihin syytä suhtautua vähän vakavammin?

#osaajapääoma #henkilöstöstrategia

Jukka Walliander
P&P Suomen perustaja ja toimitusjohtaja

Varaa palaveriaika