Pandemian vaikutukset liiketoimintaan

Kirjoittaja Lasse Fredén | 29.3.2021

Koronavirusrokotteiden valmistumisen myötä ihmisten ja yritysten tulevaisuuden näkymät ovat kirkastuneet huomattavasti ja toiveikkuus nostaa päätään. Varsinkin yritysten on kuitenkin hyvä tehdä erilaisia skenaarioita eli toimialan tulevaisuuden vaihtoehtoisia näkymiä. Niiden perusteella syntyy erilaisia vaihtoehtoisia strategioita, henkilöstöstrategioita ja liiketoimintasuunnitelmia.

Toiveikkain skenaario olisi se, että rokotteet ja kesä lopettavat pandemian kuin seinään mutta se on ikävä kyllä epätodennäköistä. Sen sijaan voimme joutua tuskailemaan vielä pitkään koronavirusten eri muunnosten kanssa. Rokotteet eivät välttämättä takaa pitkäaikaista suojaa virukselta eivätkä suojaa kaikilta tulevaisuuden muunnoksilta.

Jokaisen yrityksen kannattaa tehdä toiveikkaimman skenaarion lisäksi skenaarioita, joissa syksyllä tulee neljäs aalto, vuoden 2022 keväällä viides aalto jne. Lisäksi voimme joutua suojautumaan ja rokottautumaan koronavirusta vastaan pysyvästi, kuten teemme joka vuosi kausi-influenssaa varten. Silloin herää tietysti kysymys, millainen vaikutus näillä eri skenaarioilla olisi kunkin yrityksen liiketoimintaan?

Liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta oleellista on, miten eri skenaariovaihtoehdot vaikuttaisivat yrityksen asiakkaisiin, kilpailijoihin, liiketoimintamalliin, ansaintalogiikkaan, alihankintaketjuihin ja ennen kaikkea oman henkilöstön suorituskykyyn ja hyvinvointiin?

Pleinert & Partner Finland on luonut johtamiseen liittyvistä elementeistä kokonaisvaltaisen ja yksityiskohtaisen konseptin, jonka avulla on helppoa ja nopeata analysoida eri skenaarioiden vaikutukset henkilöstöstrategiaan ja käytännön johtamiseen.

#skenaariojohtaminen #henkilöstöstrategia #osaajapääoma

Jukka Walliander
P&P Suomen perustaja ja toimitusjohtaja

Varaa palaveriaika