Palvelut

Palvelumme

Henkilöstöstrategia

Autamme yrityksiä saavuttamaan strategiansa mukaiset tavoitteet henkilöstöjohtamisen avulla. Kolmiportainen toimintamallimme toimii seuraavasti:

  1. Alustava pikakatsaus yrityksen henkilöstöstrategian suorituskykyyn (veloitukseton).
  2. Perehdytään syvällisemmin yrityksen strategiaan, henkilöstöstrategiaan ja kehityskohteisiin. Tämän pohjalta laaditaan kehityssuunnitelma vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen.
  3. Pleinert hoitaa toimenpiteiden toteutuksen ja valvonnan.

Tavoitteemme on olla Suomen paras strategian toteuttaja!

Henkilöstöanalytiikka

Analytiikan tuella voidaan avustaa yrityksen johtoa ja esimiehiä ymmärtämään paremmin henkilöstöön liittyviä asioita ja siten auttaa heitä toteuttamaan henkilöstöstrategiaa. Käytännössä se tarkoittaa entistä tarkemman ja monipuolisemman datan avulla saatavaa pienten yksityiskohtien vaikutuksen arviointia prosessien toimivuuteen ja asiakkaiden tarpeisiin liittyen. Vanha sanonta pitää tässäkin paikkansa: ”Devil is in the details”.

Henkilöstöjohtamisen due diligence

Merkittävä osa yritysjärjestelyistä epäonnistuu ja siksi olemme laatineet palvelukokonaisuuden varmistaaksemme yritysjärjestelyn jälkeisen ajan mahdollisimman sujuvan liiketoiminnan. Teemme sen tutustumalla mm. tavoitteisiin, kohdeyhtiön yrityskulttuuriin, henkilöstön osaamiseen ja motivaatiotekijöihin. Lopputuloksena on analyysi lähtötilanteesta kompetenssikarttoineen sekä toimenpidesuunnitelma järjestelyn jälkeiselle ajalle.

HR juridiikka

Työsuhteiden elinkaarien juridiikka työsopimuksen laatimisesta aina työsuhteen päättämiseen ja myös sen jälkeen haltuun yhdestä paikasta. Työsopimuksen tekemisen lisäksi pitää osata työaika, perhevapaat, lomat, työsuhdekeksinnöt, tilaajavastuu, lähetetty työntekijä, TES, työturvallisuus, yhteistoiminta ja paljon muuta. Meillä osataan.

Työnantajamielikuva

Kilpailu hyvistä työntekijöistä ei ainakaan tule helpottumaan. Työnantajamielikuva ei ole kikkailua, vaan järjestelmällistä työolojen kehittämistä ja siitä viestimistä. Valjastamme tarvittaessa digitaaliset työkalut avuksesi saadaksemme aikaan kestäviä tuloksia ja haluamasi hakijat kiinnostumaan juuri sinusta.

Rekrytointi

”Rekrytointi on kumma ala, koska fiksut ihmiset tekevät siinä asioita ihan hölmösti vain, koska niin on aina ollut tapana.” Me teemme rekrytoinnin vähän analyyttisemmin ja lähes poikkeuksetta asiakkaamme ihmettelevät, mikseivät muut tee asioita kuten me? Hyvä kysymys. Näin nimittäin syntyy tuloksia.

Perehdyttäminen

Työsuhteen alku määrittää koko työsuhteen suunnan. Uusi työntekijä heitetään usein vain kylmään veteen ja katsotaan oppiiko hän riittävän nopeasti uimaan. Oikein tehty perehdyttäminen on prosessi, jolla varmistetaan uuden investoinnin tuottavuus ja autetaan ihmistä onnistumaan tulevassa tehtävässään.

Valmennukset

Valmentaminen on kilpailukyvyn rakentamista ihmisten kautta. Prosessi poistaa etenemisen esteitä tehokkaasti ja tavoitekeskeisesti. Kullekin organisaatiolle / yksilölle tehdään todellisiin tavoitteisiin pohjautuva suunnitelma ja valmentajat auttavat sinua henkilökohtaisella coachauksella, mentoroinnilla tai ryhmävalmennuksilla.

Outplacement

Irtisanominen on aina kova paikka sekä irtisanotuille että irtisanovalle esimiehelle – molemmat  ovat ihmisiä.   Meillä on kokemusta näistä tilanteista ja osaamme antaa parasta mahdollista tukea muutostilanteessa. Ajoissa tehty suunnitelma, huolellinen viestintä ja konkreettinen tuki uudelleen sijoittamisessa ovat palvelumme runko.