Osaamistase – kuka hallitsee huomisen markkinoita?

Kirjoittaja Jukka Walliander | 1.2.2021

Minulla oli ilo päästä kuulemaan Reijo Karhisen puheenvuoro, jossa hän kertoi Kauppakamarin johtajaklubilaisille käsitteestä osaamistase. Perinteisesti sanotaan sellaisten yritysten selviävän tiukoista ajoista, joilla on vahva tase, mutta tällöin yleensä tarkoitetaan tilinpäätöksessä määriteltäviä varallisuutta, velkoja ja omaa pääomaa.

Entäs ne, jotka tuota omaisuutta sitten käytännössä pyörittävät? Heidän arvoaan mitataan osaamistaseella.

Osaamistaseessa määritellään se, miten vahvaa osaamista organisaatiossa on ja millaisella henkilöstöllä organisaatio lähtee kohti tulevaisuuden tavoitteitaan. Lähdetään rakentamaan asiaa eteenpäin:

1.Miltä tulevaisuus näyttää organisaation silmin katsottuna? Miten ihmisten arvot meille olennaisissa asioissa ovat kehittymässä? Onko lainsäädännössä mahdollisesti tulossa näistä johdettavia muutoksia? Onko teknologiassa tulossa alaamme mullistavia muutoksia? Miten alamme kilpailukenttä on kehittymässä? Kaikkeen on mahdotonta vastata yhdellä vastauksella, mutta yleensä valitaan 3-4 todennäköisintä skenaariota, joiden varaan oma strategia ja pari vaihtoehtoista toimintasuunnitelmaa rakennetaan.

2.Mikä on meidän strategiamme? Missä haluamme olla vahvoja ja millaista osaamista me siihen tarvitsemme? Mikä on meidän tavoitteemme henkilöstömme kompetenssikartaksi esimerkiksi 5-10 vuoden kuluttua?

3. Mikä on nykyinen kompetenssikarttamme ja miten se suhteutuu tulevaisuuden vaatimuksiin? Mitä osaamista meillä on tällä hetkellä talossa, mitä osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa ja miten väli kurotaan umpeen? Riittääkö nykyhenkilöstön täydennyskoulutus vai tarvitaanko uutta henkilökuntaa? Miten täydennyskoulutus hoidetaan ja mistä uudet ihmiset löydetään? Miksi uudet ihmiset haluaisivat tulla juuri meille?

Osaamistaseen ydinsana on tulevaisuus. Vaikka henkilökuntasi olisi tänään miten ammattitaitoista tahansa, mutta tulevaisuudessa tarvitaan eri osaamista ei osaamistaseesi ole kovin kummoinen.

Yritysjohdolla on aina monta asiaa pöydällään ja monta tulipaloa sammutettavana, mutta osaamistaseen johtamisen pitäisi olla prioriteettilistalla kovin korkealla. Jos se ei sitä itsellä ole, niin muut nappaavat tulevaisuudessa ne tavoitelluimmat osaajat.

#osaajapääoma #henkilöstöstrategia #osaamistase #skenaariojohtaminen

Jukka Walliander
P&P Suomen perustaja ja toimitusjohtaja

Varaa palaveriaika