”Kyllä mä osaan, usko ny!”

Kirjoittaja Jukka Walliander | 28.8.2018

Rekrytoinnissa käytettävät referenssit nousevat keskustelunaiheeksi aina säännöllisin väliajoin. Tarvitaanko niitä ollenkaan, pitääkö ne räätälöidä tapauskohtaisesti vai kelpaavatko ihan mitkä nimet tahansa koska ”eihän niihin kukaan soita kuitenkaan.” Yksi mielipide on, että ”referenssit pyydettäessä” merkinnällä ei olisi mitään arvoa ja muutenkin mielipiteitä aiheesta satelee vähintäänkin riittävästi.

Itse pidän referenssien merkitystä suurena siinä vaiheessa, kun loppupään tasaväkisten ehdokkaiden välille koitetaan saada eroja. Useimmiten tarkistussoitolla ei tapahdu muuta, kuin saa kuulla Lissukallen olleen hyvä työntekijä ja vahvistetaan hänen olleen yrityksessä töissä mainitsemanaan aikana ja hyvä niin.

Kiinnostavimpia vastauksia saan yleensä lopuksi esittämääni kysymykseen: ”onko hänestä jotain muuta kerrottavaa, mikä minun voisi olla syytä tietää?”

Tällöin referenssit saattavat kertoa mitä erilaisimpia asioita, joita heiltä itseltään ei lain mukaan edes saisi kysyä ja tämä puolestaan voi johtaa haastaviin tilanteisiin. Hyvä referenssi ei myöskään ole sellainen, joka kehuu hakijaa täysin pidäkkeettömästi, koska se herättää kysymyksen motiiveista. Itse aloitan aina referenssipuhelun kysymällä henkilöiden välistä suhdetta ja onko heillä siviilissä mitään tekemistä toistensa kanssa. Kaverisuhde mitätöi referenssin välittömästi.

Osaava rekrytoija pohtii tulevan työtehtävän kannalta olennaisimpia suoritteita ja kysyy referensseiltä esimerkkejä tähän liittyvistä suorituksista. Täsmällisyys esimerkeissä on aina hyväksi. ”Hyvä tyyppi” -tasoinen suositus ei ole minkään arvoinen.

Minun suositukseni työnhakijalle on uransa varrella koota salkkuunsa eri alojen kontakteja, jotka tuntevat työnhakijaa eri rooleissa (kollega, esimies, alainen, yhteistyökumppani) ja jotka voivat tarvittaessa toimia mahdollisina referensseinä. Kun tilanne sitten tulee ajankohtaiseksi, kysytään rekrytoijalta / työnantajalta millaisia referenssejä he arvostavat ja otetaan yhteyttä oikeisiin henkilöihin. (Vihje: jokaisen refen olisi uskottavuuden vuoksi syytä osata sanoa ehdokkaasta myös jokin kehittymiskohde.)

#osaajapääoma

Jukka Walliander
P&P Suomen perustaja ja toimitusjohtaja

Varaa palaveriaika