Konsultointi

Johtamisen ja henkilöstöriskien kartoitus

Yritysten toimintaa on melko helppoa suunnitella periaatteellisella tasolla, mutta sen käytännön toteuttamiseen liittyy paljon riskejä erityisesti johtamiseen ja henkilöstöön liittyen.

Hallitus saattaa hahmotella hyvän strategian ja johtoryhmä tehdä konkreettiset suunnitelmat sen toteuttamiseksi mutta strategian viestintään ja sen jalkauttamiseen liittyy paljon haasteita ja riskejä.

Myös monilla muilla osa-alueilla kuten esimerkiksi yrityskulttuurissa, asenteissa, johtamisjärjestelmässä, myynnissä, tuotantoprosesseissa ja tietojärjestelmissä on paljon henkilöstöriskejä.

Kehittämällämme konseptin avulla arvioidaan yrityksen eri osa-alueiden johtamiseen ja henkilöstöön liittyvät riskit.

Ota yhteyttä niin tehdään yhdessä veloitukseton arviointi.

Henkilöjohtamisen due diligence

Merkittävä osa yritysjärjestelyistä epäonnistuu ja siksi olemme laatineet palvelukokonaisuuden varmistaaksemme yritysjärjestelyn jälkeisen ajan mahdollisimman sujuvan liiketoiminnan.

Teemme sen tutustumalla mm. yritysjärjestelyn tavoitteisiin, kohdeyhtiön yrityskulttuuriin, henkilöstön osaamiseen ja motivaatiotekijöihin. Lopputuloksena on analyysi lähtötilanteesta kompetenssikarttoineen sekä toimenpidesuunnitelma järjestelyn jälkeiselle ajalle.

Mikäli suunnittelet yritysjärjestelyä, saattaa yhteydenotto meihin olla erinomaisen tuottava teko.

Lisätietoja

Lassella on usean vuosikymmenen kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja siihen liittyvien riskien hallinnasta monilla eri toimialoilla.

Erityisvahvuuksina voi mainita kokonaisvaltaisen näkemyksen liiketoiminnan johtamisesta sekä tuotantokoneiston ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.