Konsultointi

Henkilöstöjohtamisen tiekartta

Yritysten toimintaa on melko helppoa suunnitella periaatteellisella tasolla, mutta käytännön toteuttamiseen liittyy paljon haasteita erityisesti henkilöstöön ja sen johtamiseen liittyen.

Hallitus saattaa hahmotella hyvän strategian ja johtoryhmä tehdä konkreettiset suunnitelmat sen toteuttamiseksi mutta strategian viestintä ja sen jalkauttaminen eivät ole yksinkertaisia.

Kehittämässämme henkilöstöjohtamisen tiekartta -konseptissa arvioidaan yrityksen henkilöstöjohtamisen 42 eri osa-aluetta yrityksen strategisiin tavoitteisiin suhteutettuna. Lopputulemana syntyy paitsi tilannekatsaus myös ehdotuksia korjaavista toimenpiteistä.

Haluatko kuulla lisää?

Henkilöjohtamisen due diligence

Merkittävä osa yritysjärjestelyistä epäonnistuu ja siksi olemme laatineet palvelukokonaisuuden varmistaaksemme yritysjärjestelyn jälkeisen ajan mahdollisimman sujuvan liiketoiminnan.

Teemme sen tutustumalla mm. yritysjärjestelyn tavoitteisiin, kohdeyhtiön yrityskulttuuriin, henkilöstön osaamiseen ja motivaatiotekijöihin. Lopputuloksena on analyysi lähtötilanteesta kompetenssikarttoineen sekä toimenpidesuunnitelma järjestelyn jälkeiselle ajalle.

Mikäli suunnittelet yritysjärjestelyä, saattaa yhteydenotto meihin olla erinomaisen tuottava teko.

Lisätietoja

Lassella on usean vuosikymmenen kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja siihen liittyvien riskien hallinnasta monilla eri toimialoilla.

Erityisvahvuuksina voi mainita kokonaisvaltaisen näkemyksen liiketoiminnan johtamisesta sekä tuotantokoneiston ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.