Hyvä hallituksen ja johdon yhteistyö luo edellytykset menestykselle

Kirjoittaja Pasi Kusmin | 24.9.2019

Tarvitseeko pk-yritys hallitusta? Riittääkö se, että hallituksessa ovat perheenjäsenet ja puheenjohtajana toimitusjohtaja, joka on myös yhtiön pääomistaja? Tämä on hyvin yleinen tilanne pk-yrityksissä, mutta onko tällainen hallitus tehokas? Onko siitä oikeasti hyötyä, että toimitusjohtaja johtaa itse itseään?

Riippumattomia hallituksen jäseniä on pk-yrityksissä vielä liian harvassa. Moni pelkää vallan lipumista ulkopuolisen käsiin. Päätäntävalta on kuitenkin edelleen yrityksissä yhtiökokouksella eli omistajilla. Yhtiökokous nimittää hallituksen ja hallitus yhdessä keskustellen määrittelee strategiset tavoitteet.

Moni omistaja luulee tietävänsä itse kaiken, mutta tietävätkö he todella? Voisiko joku riippumaton ulkopuolinen nähdä asiat eri tavalla?

Ehkä jopa vahvat ajatukset muuttuvat, kun niitä haastetaan uusilla. Hyvin toimiva hallitus tuo ryhtiä yrityksen kaikkeen toimintaan ja luo sitä kautta edellytykset menestykselle.

Monet pelkäävät myös sitä, että hallitus puuttuu päivittäiseen tekemiseen, mutta hallituksen tehtävänä ei ole kytätä mitä arjessa tapahtuu. Hallituksen tehtävä on edesauttaa sitä, että yritys toimii suurempien suuntaviivojen mukaisesti. Sen tehtävänä ei ole puuttua operatiiviseen tekemiseen.

Hallituksen tehtävänä on katsoa kokonaiskuvaa, missä yritys oikeasti menee, minne sen pitäisi mennä ja miten se pärjää tulevaisuuden kilpailutilanteessa. Lisäksi toimiva johto voi tuoda hallitukselle päätettäväksi strategisia asioita. Hallituksen jäsenillä on varmasti erilaisia mielipiteitä, miten hyödynnetään tulevaisuuden mahdollisuudet ja vältetään turhia riskejä. Hallitus on toimivalle johdolle käytännön työkalu strategisissa kysymyksissä.

Hallituksen työskentelyn pitäisi olla suunnitelmallista ja sen pitäisi kokoontua vähintään 6 – 8 kertaa vuodessa. Jokaisella kokouksella pitäisi olla etukäteen laadittu agenda ja keskustelun tulisi olla avointa ja rakentavaa. Keskusteluista laaditaan myös aina pöytäkirja.

Hallituksen jäsenillä on vastuuta ja myös paljon velvollisuuksia, joten hallituksen jäsenille pitää myös maksaa vastuusta. Kukaan ei tule ilmaiseksi auttamaan ja ottamaan vastuuta yrityksestäsi. Yleensä hallituksen jäsenille maksetaan noin toimitusjohtajan kuukausipalkkion verran vuodessa ja puheenjohtajalle tämä kaksinkertaisena, sekä kulukorvaukset tehtäviin liittyvistä matkoista. Toisinaan laaditaan myös jokin menestykseen sidottu bonusratkaisu.

Millaista osaamista yhtiössä pitää olla kolmen vuoden kuluttua? Onko se osaaminen jo talossa vai onko se koulutettavissa nykyisille tekijöille? Mitä pitää ottaa huomioon uusien ihmisten rekrytoinnissa ja hallitusten jäsenten valinnassa? Voisiko ammattilaisista olla apua hakuprosesseissa?

Pasi Kusmin

Jukka Walliander
P&P Suomen perustaja ja toimitusjohtaja

Varaa palaveriaika