Henkilöstöstrategia on yrityksen elinehto

Kirjoittaja Lasse Fredén | 10.2.2020

Jokainen yritys tekee liiketoimintastrategiaansa omalla tavallaan ja metodiikallaan mutta sen elementit ja sisältö lienevät suunnilleen samanlaisia.

Aluksi arvioidaan erilaisten skenaarioiden avulla toimialan markkinoiden tulevaisuuden näkymiä ja valitaan niistä todennäköisin maailmankuva, johon liiketoimintastrategian täytyy pohjautua.

Liiketoimintastrategiassa määritellään yrityksen tavoitteet tulevaisuuden markkinoilla ja keinot, joilla ne tavoitteet saavutetaan. Siinä yhteydessä täytyy miettiä, millaisilla tavoitteilla ja keinoilla strategia aiotaan henkilöstön osalta toteuttaa. Esimerkiksi täytyy ottaa huomioon digitaalisen transformaation sekä muiden makrotrendien vaikutus tulevaisuuden henkilöstöjohtamiseen.

Päävastuu henkilöstöstrategian suunnittelusta ja dokumentoinnista jää yleensä henkilöstöjohtajalle mutta

henkilöstöstrategian käytännön toteuttaminen vaatii voimakasta panosta kaikilta yrityksen esimiehiltä sekä jatkuvaa viestintää ja vuorovaikutusta.

Esimerkiksi uuteen teknologiaan tai toimintamalliin liittyvä muutos saattaa laukaista voimakkaita pelkoja ja torjuntareaktioita henkilöstön keskuudessa.

Oleellisimpia asioita ovat ainakin yrityksen strategian vaatimien osaamisten tunnistaminen, henkilöstön osaamisten kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita sekä tarvittavien rekrytointien, alihankintojen ja kumppanien määrittely. Tulevaisuudessa yrityksissä korostuu vielä entistä enemmän yhteistyö yrityksen sisällä ja yritysten välillä sekä uudenlaiset työskentelytavat ja monikulttuurisuus.

Yksi oleellisimmista strategian toteutumiseen vaikuttavista asioista on yrityksen kulttuuri, joka syntyy hitaasti useampien vuosien aikana. Yrityskulttuuria ei voi kopioida muilta yrityksiltä vaan se syntyy miljoonista pienistä arkipäivän kohtaamisista ja erityisesti esimiesten toiminnasta. Tärkeintä positiivisen työkulttuurin syntymiselle on se, että yhteiset pelisäännöt on kerrottu ja perusteltu selkeästi ja yksinkertaisesti koko henkilöstölle.

Henkilöstöstrategian suunnittelu ja toteuttaminen ei ole yksinkertainen asia, mutta elinehto yritykselle ja sen liiketoimintastrategian toteutumiselle. Onneksi henkilöstöstrategiaakin voi lähestyä systemaattisesti ja määritellä yrityksen strategian kannalta oleellisimmat tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi.

Jukka Walliander
P&P Suomen perustaja ja toimitusjohtaja

Varaa palaveriaika