Etäjohtamisen valmennus

Etäjohtaminen edellyttää uusia toimintamalleja

Työnteko on muuttunut nopeammin kuin ennakoitiin. Yhä useammat asiantuntijat toimivat freelancereina tai tekevät palkkatyötään etänä. Korona on vauhdittanut tätä muutosta ja paluuta perinteiseen “5 päivää viikossa toimistolla” tuskin on.

Lisäksi työmarkkinoilla asemaansa vahvistava Y-sukupolvi on haastanut perinteiset johtamisen mallit. Esimieheen kohdistuu odotuksia ja tarpeita, joista menneinä vuosikymmeninä ei tarvinnut välittää.

Esimiehiltä tämä edellyttää uutta tapaa ajatella omaa rooliaan sekä suhdettaan johdettaviin. Menestyäkseen esimies tarvitsee vahvan substanssiosaamisen lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä priorisoida ajankäyttöään ja selkeitä toimintamalleja muuttuneeseen toimintaympäristöön, niin lähi- kuin etäjohtamiseen.

Valmennuksella toimivia työkaluja tehokkaaseen johtamiseen

Valmennus antaa selkeän kuvan ihmisten johtamisesta esimiestyötään aloittaville sekä on erinomaista sparrausta myös kokeneille esimiehille. Elämme kuten opetamme, joten myös valmennus toteutetaan streamattuna videotapahtumana.
Kolmen tunnin vuorovaikutteisessa pienryhmävalmennuksessa (max. 6 henkilöä) pureudutaan esimiestyön ytimeen ja käsitellään seuraavia teemoja:

  1. Esimiehen rooli ja tehtävät

  2. Suorituksen johtaminen
  3. Esimiehen vuorovaikutustilanteet 
  4. Etätyöskentelyn johtaminen

Perustiedot:
Kesto: 3 tuntia.
Toteutus: pienryhmä maks. 6 hlö.
Hinta: 890 € +alv.

Varaa paikkasi tästä

Kurssin vetää pitkän linjan kehittäjä ja valmentaja

Juha on monipuolinen liiketoimintaosaaja, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus organisaatioiden kehittämisestä, sparraamisesta ja yksilövalmennuksista.

Hänen erityisvahvuuksiaan ovat laaja toimialakokemus, kyky tunnistaa organisaatioiden haasteet ja vahvuudet sekä kyky rakentaa tavoitteita tukevia, selkeitä toimintamalleja.